Bulan Tgl KU1 KU2 Total SM P. Doa
Apr 1 180 179 359 36
Apr 8 154 172 326 28 25
Apr 15 145 175 320 34
Apr 22 167 140 307 35
Apr 29 147 112 259 32
Rata-rata Apr 159 156 314 33  25
Bulan Tgl KU1 KU2 Total SM P. Doa
Mei 6 105 213 318 36 29
Mei 13 142 177 319 36
Mei 20 178 196 374 28
Rata-rata Mei 142 196 337 34 29