Bulan Tgl KU1 KU2 Total SM 242
Mei   7 185 203 388 34 24
Mei 14 190 159 349
Mei  21 195 175 370 36
Mei  28  152  160 312 31
Rata-rata Mei   181 174 355 34  24
Bulan Tgl KU1 KU2 Total SM 242
Jun 4 165 141 306 31 30
Jun 11 139 145 284 25
Jun 18 140 291 291 28
Rata-rata Juni 152 142 294 25 30