242pp

“Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.”
(Kisah Para Rasul 2:42)

Persekutuan Doa

Persekutuan Doa diadakan setiap  hari Jumat ke-1, pukul 19.00-20.30
di Sekretariat GKY Singapore, #12-01A Fortune Centre, 190 Middle Rd , Singapore 188979